Contactar

Assemblea General 2022

El passat dissabte, 30 d’abril, va tenir lloc l’assemblea general anual del Club. Enguany ha estat possible celebrar-la de manera presencial, un cop superades les restriccions. A l’assemblea general ordinària es va presentar l’Informe Anual i l’estat de comptes auditat corresponent al 2021 i, a l’Assemblea extraordinària les quotes i tarifes per l’any 2022, les modificacions dels Estatuts i del reglament de règim intern i el desenvolupament de les obres de millora previstes. Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat per part dels assistents.

Más noticias...