Contactar

Diari d’obres Fase 2B | Setmana 1: del 16 al 20 d’octubre de 2017

Aquesta setmana s’han iniciat les actuacions de remodelació del port corresponents a la Fase 2.

A continuació es detalla el resum de les tasques realitzades durant aquesta setmana:

  • Es retiren les embarcacions i les passarel·les BCD i la tanca perimetral de fusta i els jocs infantils de la zona de la platja interior del port
  • Arriba el transport especial amb la retroexcavadora giratòria amb braç de 21m de llargada que farà el dragat mecànic i de fons, l’excavació de la bancada, el muntatge d’escullera de 100-400 Kg, l’enrrase, l’encofrat i formigonat de molls i el trasdosat dels mateixos amb escullera sense classificar
  • La giratòria comença els treballs de formació de plataforma amb sorres de la pròpia platja fins arribar a la zona de l’estació de servei on s’iniciaran les feines d’excavació de la bancada per la formació dels molls
  • Durant les feines de dragat s’extreuen i s’apilen els morts
  • Es comencen a retirar les peces de paviment existent a la zona prevista com a vial perimetral amb cura per la seva reutilització

F2 Setmana 1 (1)

F2 Setmana 1 (2)

F2 Setmana 1 (3)

F2 Setmana 1 (5)

F2 Setmana 1 (4)

Més notícies...

La Costa Brava no només la coneixem pels seus paisatges espectaculars i les seves platges paradisíaques, sinó també per la...

L’estiu és el moment perfecte per explorar noves aventures i submergir-se a noves experìencies, i quin millor lloc per fer-ho...

Per fi l’estiu és aquí i això significa que, gràcies al Centre d’Activitats del Club Nàutic Estartit, ja teniu l’oportunitat...