Contactar

Diari d’obres Fase 2C | Setmana 26: del 25 de març al 29 de març de 2019

Les tasques més importants que s’han dut a terme aquesta setmana són:

  • A l’edifici de marineria s’ha conclòs la instal·lació de climatització i s’ha iniciat el pas de calbejat de la instal·lació elèctrica
  • Es continua l’execució dels prismes de la xarxa elèctrica i de comunicacions
  • Finalitza la instal·lació de les canonades principals d’aquesta zona
  • S’ha completat la biga cantell del moll perimetral que conforma els nous molls de ribera

setmana 26 (1)

setmana 26 (2)

setmana 26 (3)

setmana 26 (5)

setmana 26 (4)

Más noticias...