Contactar

Diari d’obres | Finalització Fase 2C | Novembre 2019

Durant el 2019 s’han seguit executant les tasques corresponents a la Fase 2C de les obres de remodelació de les instal·lacions portuàries iniciades el mes de setembre de 2018.

Entre les actuacions que s’han realitzat, les més destacades són:

  • La remodelació de l’edifici de marineria que inclou: oficina, cuina i vestidors pel personal i magatzem i taller
  • L’execució del nou accés principal a les instal·lacions portuàries; conduint els vehicles cap a les diferents zones del port (dic i contradic de Garbí, dàrsena ABCDE, àrea tècnica i dàrsena interior)
  • La realització dels nous molls de ribera i la urbanització de l’àrea tècnica
  • La instal·lació del nou travelift de 60 Tn i l’adequació i recol·locació de la grua
  • La instal·lació i posta en funcionament del nou transformador elèctric
  • L’execució dels passos d’instal·lacions, els conductes elèctrics i de ventilació i la col·locació d’aïllaments del nou edifici de l’Escola de Vela
  • La col·locació de llambordes del paviment exterior de l’edifici Espai Medes del moll central
  • L’execució dels morts de formigó i la seva col·locació al martell del contradic de Garbí

Per finalitzar aquesta fase, només queda pendent completar algunes instal·lacions del nou edifici de l’Escola de Vela, la col·locació del tancament perimetral de l’àrea tècnica i la retirada dels mòduls d’obra que s’han utilitzat fins al moment com a marineria i escola de vela. Aquestes tasques es preveuen finalitzar abans del proper mes d’abril de 2020.

Les obres de millora de les instal·lacions portuàries es van iniciar el segon semestre del 2015 i s’han perllongat en el temps per tal de minimitzar l’efecte de les mateixes tant als propis usuaris del port com als veïns del municipi.

Pel que fa a la Fase 3, que afectarà l’actual edifici d’oficines, la seu social, l’edifici de serveis, l’esplanada de l’aparcament i el vial perimetral del Passeig Marítim, es preveu que s’iniciï l’execució el 2021.

 

Más noticias...