Contactar

Diari d’obres Fase 1 | Setmana 18: del 22 de febrer al 26 de febrer de 2016

Per acabar el mes de febrer, a continuació es detalla el resum de les tasques d’aquesta setmana:

  • Al martell del Contradic de Garbí, a finals de setmana, s’ubica la grua de gelosia per tal d’extreure l’escullera existent i poder començar a fer l’anivellament del moll vertival de gravetat de l’ampliació a la cota corresponent
  • Es formigonen les fonamentacions i alçats de l’edifici del magatzem a la zona del mirador
  • Aquesta setmana s’han formigonat cinc piles més del Dic de Garbí, es preveu la propera setmana quedin totes enllestides a l’espera de que arribin les palanques prefabricades
  • A l’edifici de serveis del CNE, a l’esplanada del Dic de Garbí, una vegada col·locada l’estructura metàl·lica i formigonats els pilars, s’han començat a formar les parets de tancament i s’han muntat totes les canonades de sanejament
  • El Dic de Llevant avança a bon rite amb la prolongació del mateix i, aquesta setmana, davant la previsió de temporal pel cap de setmana s’està reforçant amb escullera de 6-8 T la banqueta realitzada fins al moment
  • La bomba de succió ubicada a la bocana, treballa dia i nit, per tal de finalitzar les feines de dragatge en els propers quinze dies

Setmana 17 (1)

Setmana 17 (2)

Más noticias...