Contactar

Diari d’obres Fase 1 | Setmana 19: del 29 de febrer al 4 de març de 2016

A continuació es detalla el resum de les tasques d’aquesta setmana:

  • Al contradic de Garbí, s’emplaça la grua de gelosia per tal de continuar amb l’extracció i el reblert d’escullera a la zona de prolongació del martell
  • Inicien les feines de micropilatge al moll vertical de gravetat executat al contradic de Garbi
  • A l’edifici del magatzem, s’acaba la setmana formigonant el forjat, d’aquesta manera, es finalitza estructuralment l’edifici
  • Al moll del dic de Garbí, es formigonen tres piles més i es donen per acabades totes les piles a falta que comencin a subministrar les palanques prefabricades
  • De l’edifici de serveis del CNE, es formigona la solera amb tots els serveis de sanejament que pertoquen
  • Al dic de Llevant, s’avança a bon ritme i, després d’una inspecció submarina i topogràfica, es confirma que queden vint metres per arribar al morrot amb el nucli de banqueta
  • La bomba de succió va estar aturada a principis de setmana degut al temporal de mar i vent però després ha reprès les feines de dragatge a la bocana treballant 24 h

Setmana 18 (2)

Setmana 18 (3)

Más noticias...