Contactar

Diari d’obres Fase 1 | Setmana 21: del 14 de març al 18 de març de 2016

A continuació es detalla el resum de les tasques d’aquesta setmana prèvia a la Setmana Santa:

  • S’avança amb l’anivellament de la banqueta al martell del Contradic de Garbí i a finals de setmana es formigona la primera posta
  • Al moll vertical de gravetat del Contradic de Garbí s’avança amb el micropilatge
  • Es deixa enllestit el rebliment amb escullera sense classificar entre les piles del Dic de Garbí
  • Es finalitza el recrescut del muret del Passeig del Vent
  • A l’edifici de serveis del contradic de Garbí es formigona el forjat
  • A finals de setmana, es demoleix la part del paviment de l’esplanada del Dic de Garbí amb una fresadora
  • Al moll central, s’anivella la banqueta de tres piles i es formigona la primera pila del moll de claraboies
  • El dic de Llevant està arribant al final de la prolongació amb el nucli i només faltarà realitzar la protecció d’escullera de 6-8 T
  • La bomba de succió, a meitat de setmana, ha reprès les feines i es preveu que en dues setmanes el dragatge de la bocana estigui enllestit

Setmana 20 (3)

Setmana 20 (1)

Setmana 20 (4)

Más noticias...