Contactar

Diari d’obres Fase 1 | Setmana 29: del 9 de maig al 13 de maig de 2016

Resum de les obres en una setmana marcada pel temporal de Llevant i els xàfecs:

  • S’acaben les feines de micropilotatge en la prolongació del martell del Contradic.
  • A l’esplanada del Contradic Garbí es duen a terme la xarxa de serveis.
  • Al Dic Garbí es col·loquen totes les palanques prefabricades del moll de claraboies i s’avança amb el recrescut de les arquetes i armaris elèctrics.
  • A l’edifici de serveis del CNE s’acaben els envans dels vestuaris i es col·loquen els premarcs de les finestres.
  • Al moll central finalitzen totes les estructures de formigó submergides; es continua amb el reblert de material al trasdós.
  • El Dic de Llevant ha quedat aprovat pels tècnics de Ports de la Generalitat; es desfà el camí de la Platgeta i es regenera amb sorra.
  • L’episodi de temporal i pluges s’ha endut gran part de les sorres destinades al camí de la Platja de Griells pel pas de camions; a finals de setmana es van reprendre les tasques de trasllat.

Setmana 28 (2)

Setmana 28 (1)

Setmana 28 (3)

Setmana 28 (4)

Setmana 28 (6)

Más noticias...