Contactar

Diari d’obres Fase 1 | Setmana 38: de l’11 de juliol al 17 de juliol de 2016

A continuació es detalla el resum d’aquesta setmana:

  • S’ha finalitzat la pavimentació, a excepció de la zona de jocs infantils que va entre l’edifici de serveis del CNE i la Llevantina que s’acabarà al setembre
  • La fusta de les passeres està totalment col·locada igual que tots els elements d’amarratge
  • Durant tota la setmana s’han estat instal·lant les torretes de servei de subministrament d’aigua i electricitat
  • Es comença a instal·lar la xarxa de comunicacions amb les càmeres de vigilància i el sistema wi-fi
  • A finals de setmana es comença a muntar la barana de protecció del Passeig del Vent
  • Es col·loca la balisa de babord al martell del Contradic de Garbí
  • Al Moll Central es fan les connexions provisionals per poder donar servei als usuaris
  • S’ha fet una neteja general de totes les esplanades per tal de que aquest cap de setmana els usuaris ja puguin fer ús de les instal·lacions

Setmana 37 (1)

Setmana 37 (2)

Setmana 37 (3)

Setmana 37 (4)

Setmana 37 (5)

Más noticias...