Contactar

Seguiment de les Ocean Ecostructures del Club

Sostenibilitat

La sostenibilitat és un pilar fonamental de la identitat del Club Nàutic Estartit. Des de l’entitat es reconeix la importància de preservar els recursos naturals i de protegir l’entorn marí. Conscients de la seva responsabilitat com a custodis del mar i el seu ecosistema, el Club s’esforça per promoure tàctiques i mesures que minimitzin l’impacte ambiental i fomentin la consciència ecològica entre els membres de la comunitat.

Mitjançant la implementació i el seguiment ambiental i biològic de les Ocean Ecostructures, el Club demostra el seu compromís amb un enfocament equilibrat entre la passió pel mar i la conservació de les seves espècies per tal que futures generacions puguin gaudir de les mateixes meravelles.

Biodiversitat marina a les Ocean Ecostructures

Evolució de la biodiversitat marina a les Ocean Ecostructures

El període de temps transcorregut des de la implementació de les Ocean Ecostructures a la dàrsena és de catorze mesos. En aquest article es recullen les dades de l’evolució de la biodiversitat marina a les Ocean Ecostructures dels mostrejos duts a terme els mesos de juliol i agost.

En el còmput global del port, la biodiversitat ha augmentat respecte a l’últim mostreig. Tot i no superar el màxim registrat, continua presentant valors molt positius atès el gran nombre d’espècies que s’hi troben. Normalment, la biodiversitat presenta un màxim durant la primavera, degut que existeix més disponibilitat de recursos pels organismes, mentre que durant l’estiu aquests recursos s’agoten. Per tant, segurament es tracta d’un patró natural que succeeix a tot el Mediterràni. Totes les zones del port presenten una biodiversitat aproximadament igual; durant l’última inspecció s’han registrat fins a 25 espècies diferents creixent o en interacció en una mateixa estructura.

Biodiversitat marina a les Ocean Ecostructures

Amb relació a la biomassa es destaca que s’han generat gairebé 7.000 g de pes sec, mentre que a l’anterior mostreig no arribava als 6.000 g de pes sec. La generació de biomassa segueix el patró esperat i, a poc a poc, es va acumulant més biomassa a les estructures.

Biomassa total

Els resultats d’aquest mostreig integren la informació recollida durant l’inici i mitjans del període d’estiu. El Club resta a l’espera de propers mostrejos per observar l’evolució de la regeneració de la biodiversitat marina, així com l’augment de la biomassa.

Biodiversitat marina a les Ocean Ecostructures

Més notícies...

L’estiu és el moment perfecte per explorar noves aventures i submergir-se a noves experìencies, i quin millor lloc per fer-ho...

Per fi l’estiu és aquí i això significa que, gràcies al Centre d’Activitats del Club Nàutic Estartit, ja teniu l’oportunitat...

Des del Club Nàutic Estartit us informem que ja estan disponibles les boies per amarrar embarcacions recreatives. Aquest estiu, de...