Contactar

Política de privacidad y cookies

Protecció de dades personals

En virtut del Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat del responsable del tractament el CLUB NÀUTIC ESTARTIT, amb CIF G17066150, inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Catalunya amb el núm. 136; d’ara endavant CNE.

 1. Finalitat: La finalitat és complir amb l’objecte i serveis contractats, així com per ser informats de l’activitat portuària i altres activitats organitzades pel CNE, incloses la promoció i comercialització dels seus serveis.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució del contracte o la relació comercial que té subscrita amb el CNE.

Els destinataris de la informació són tots els departaments del CNE necessaris per a gestionar els serveis contractats incloent la comunicació de les dades als subcontractistes dels que sigui necessària la col·laboració per l’exacte compliment de l’objecte contractual.

Les seves dades es podran cedir a tercers i no es realitzaran transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i no sol·liciti la seva finalització, i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que resultin d’aplicació.

 1. Quines dades es tracten? Bàsicament, són les seves dades identificatives.
 1. Drets de l’interessat: Pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

També podrà sol·licitar la portabilitat, limitació i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, dirigint-se a les nostres oficines situades al Passeig Marítim s/n – 17258 de l’Estartit o bé, enviant un correu electrònic a l’adreça dades@cnestartit.es, des d’on se li facilitaran els impresos oficials oportuns.

 1. El CNE no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les seves pàgines.
 1. Al mateix temps, amb els límits establerts a la llei, el CNE no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines de la seva web.
 1. Els continguts i informació de les pàgines de la web del CNE han estat elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no ens vinculen als mateixos, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
 1. Les pàgines de la web del CNE poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, en cap cas el CNE assumirà responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les mateixes.
 1. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta web són propietat exclusiva del CNE o dels seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del CNE.
 1. Per accedir a alguns dels serveis que el CNE ofereix a través de la seva web, l’usuari haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment del que s’estableix a UE 2016/679 de 27 d’abril 2016,  l’informem que, mitjançant l’emplenament i enviament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers del CNE amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis, en les condicions expressades en el punt 1, així com per informar-lo de les millores de la Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que pugui exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió o cancel·lació, oposició, limitar el seu tractament o sol·licitar la portabilitat de les seves dades de caràcter personal, segons el expressat en el punt 2.

Propietat intel·lectual

 1. Els continguts d’aquesta web estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva del CNE o de les persones físiques o jurídiques que s’informi en cada cas.
 1. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, el CNE no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se el CNE tots aquests drets. La cessió d’aquests drets necessitaran el consentiment previ i escrit per part dels titular dels mateixos, de forma que cap client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.
 1. La propietat intel·lectual s’estén, a més dels continguts inclosos en aquesta web, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.
 1. El CNE ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, el CNE no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no s’ha de confiar en què ho sigui. El CNE declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines incloses en aquesta web.
 1. El CNE es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat d’avís previ. El CNE, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme un usuari, tant de la informació com dels serveis que conté.
 1. En cap cas el CNE , els seus directius i/o socis, empleats i, en general, el personal autoritzat, seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament de l’ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre medi, constituint amb caràcter general legal un avís a qualsevol usuari que aquesta possibilitat pot ocórrer.
 1. El CNE no es fa responsable de les webs que no són pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles o enllaços o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. El CNE no recomana ni garanteix cap de les informacions obtingudes per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar-se a la web del CNE com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

Propietat industrial

 1. Aquesta web és propietat del CNE. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web del CNE, són propietat exclusiva d’aquest, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.
 1. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades pel CNE o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.
 1. Els drets de propietat intel·lectual estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de CNE l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
 1. Només es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web per a ús personal i privat.
 1. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit del CNE.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Política de cookies del Club Nàutic Estartit

El Club Nàutic Estartit l’informa que la nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per mesurar i analitzar la navegació dels usuaris.

Les cookies són uns arxius que s’instal·len a l’equip des que s’accedeix a la nostra web amb les finalitats aquí descrites.

Les cookies que s’utilitzen són:

 • Cookies tècniques: són aquelles creades i gestionades únicament pel Club Nàutic Estartit i permet a l’usuari la utilització dels diferents serveis
 • Cookies d’anàlisi: són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers ens permeten quantificar l’accés d’usuaris així com realitzar anàlisis estadístics de la utilització de la web. Per aconseguir-ho s’analitza la seva navegació a la web amb la finalitat de millorar les nostres funcionalitats. L’aplicació de tercers usada pel Club Nàutic Estartit és Google Analytics

Les aplicacions de tercers ens presten el servei de mediació i anàlisis de l’audiència de les pàgines de la nostra web, descàrrega de vídeos i documents, facilitar i monitoritzar la connexió i la publicació de continguts entre la web i xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram…

La informació que s’obté està relacionada amb el número de pàgines visitades, idioma, xarxa social on es publiquen les notícies, ciutat o regió a la que està assignada la IP des d’on s’accedeix, número de nous usuaris, freqüència, temps, reincidència de les visites, navegador i operador o tipus de terminal des del que es realitza la visita.

El control de les cookies instal·lades al seu equip s’ha de fer mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzi: