Contactar

Primer informe de seguiment ambiental i biològic del “Sistema de regeneració de la biodiversitat marina” instal·lat en aigües de la dàrsena del CNE

El sistema es basa en la col·locació d’estructures marines de substrat natural “Life Boosting Units (LBU)”, durant un període de tres anys, amb l’objectiu de mimetitzar la natura i regenerar les aigües grises dels ports convertint-les en oasis blaus. Durant aquest temps s’avaluarà l’èxit en el reclutament de diverses espècies, així com les diferències observades segons la zona d’instal·lació.

L’informe reflecteix els resultats obtinguts una vegada transcorreguts els quatre primers mesos des de la introducció de les vuit LBU als tres diferents emplaçaments detallats a la figura 1

Figura 1

L’estudi de la biodiversitat observada a cada estructura ens dona una idea de la riquesa biològica en relació amb la qualitat ambiental i ecològica del medi. Globalment als LBU del Club Nàutic Estartit s’han identificat fins a 20 espècies diferents.

Cada zona ha presentat diferències a les comunitats representades. A la zona 3 s’han detectat 17 espècies diferents i les zones 1 i 2 han presentat valors una mica inferiors amb 8 i 11 espècies respectivament.

Algunes espècies observades durant el monitoreig

A) i B) Crancs ermitans – C) Estrella de mar, Coscinasteries tenuispina – D) Hidrozoo, Eudendrium sp. – E) Nudibranquis, Cratena peregrina – F) Briozoo incrustant, Schizoporella sp.

Conclusions

En termes de biodiversitat l’estat general de les estructures encara es troba en fase primerenca. La majoria de les espècies identificades són oportunistes i de creixement ràpid, freqüents als sistemes portuaris. Hi ha diferències perceptibles entre les comunitats observades a cada punt, sent la zona 3 (bocana del port) la de millors resultats en termes ecològics i amb un creixement d’algues més pronunciat.

Les diferències, en quant a riquesa d’espècies entre zones, mostren un patró especial que suggereix que el grau de connectivitat de l’aigua podria influir positivament en el desenvolupament de la biodiversitat a nivell local. Segons aquest patró, les zones més ben connectades amb la bocana del port, i amb més renovació d’aigua, presentarien més riquesa d’espècies.

Finalment, aquest informe s’ha d’interpretar tenint en compte que el curt període de temps transcorregut no permet extreure’n conclusions consistents. Els primers estadis de colonització solen presentar un dinamisme elevat i les comunitats poden patir canvis estacionals notables. Futures observacions poden aportar informació rellevant sobre funcionalitats ecosistèmiques de la biodiversitat apareguda (ex. Quantitat de carboni segrestat).

Obtingueu l’informe complet sol·licitant-lo a info@cnestartit.com

 

Més notícies...

L’estiu és el moment perfecte per explorar noves aventures i submergir-se a noves experìencies, i quin millor lloc per fer-ho...

Per fi l’estiu és aquí i això significa que, gràcies al Centre d’Activitats del Club Nàutic Estartit, ja teniu l’oportunitat...

Des del Club Nàutic Estartit us informem que ja estan disponibles les boies per amarrar embarcacions recreatives. Aquest estiu, de...